Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Oświata

Nazwa Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Opis Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach oraz nauczycielom emerytom, rencistom i pobierającym świadczenia kompensacyjne. Dotyczy on tych jednostek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne.
Miejsce Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami – OZK
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
3. Dokumenty( imienne faktury i rachunki) potwierdzające w roku złożenia wniosku poniesione koszty leczenia, rehabilitacji pobytu w sanatorium lub zakup sprzętu;
4. Dokument potwierdzający wykonanie operacji oczu;
5. Oświadczenie o średniej miesięcznej wysokości dochodów brutto, przypadającej na jedną osobę pozostającą z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym, lub osobę samotnie prowadzącą gospodarstwo domowe stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Termin składania wniosków:
- do 15 maja danego roku budżetowego oraz
- do 15 listopada danego roku kalendarzowego.
2. Wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej następuje w terminach:
- do dnia 20 czerwca danego roku budżetowego lub
- do 20 grudnia danego roku budżetowego.
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna Art. 72 ust. 1, 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta  nauczyciela;
  Uchwała Nr XXXVI/619/2021 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
  Uchwała nr LXVI/1128/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w szkołach.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-07-09 11:21:59
Data utworzenia 2021-03-30
Data udostępnienia 2021-03-30 11:57:56
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak