Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane udostępniane publicznie

Historia zmian w BIP

Rodzaj dokumentu Opis Data Czynność Osoba Symbol
2023 Uchwała Nr LXII/1092/2023 w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych... 2023-02-03 14:18:12 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIV.1092.2023
2023 Uchwała nr LXIV/1093/2023 w sprawie: zmiany Uchwały NR VII/104/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 26 lutego 2019r. w... 2023-02-03 14:18:12 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIV.1093.2023
2023 Uchwała Nr LXIV/1076/2023 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,... 2023-02-03 13:53:47 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIV.1076.2023
2022 Uchwała nr LXIV/1090/2023 w sprawie: wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tarnowo Podgórne 2023-02-03 13:53:47 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIV.1090.2023
2023 Uchwała Nr LXIV/1091/2023 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej... 2023-02-03 13:53:47 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIV.1091.2023
2022 Uchwała nr LXII/1069/2022 w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne... 2023-02-03 13:22:26 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXII.1069.2022
2022 Uchwała nr LXIII/1074/2022 w sprawie: uwzględnienia skargi Prokuratora Regionalnego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2022 roku... 2023-02-03 13:22:26 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXIII.1074.2022
2022 Uchwała nr LXI/1053/2022 w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu... 2023-02-03 13:01:35 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1053.2022
2022 Uchwała nr LXII/1061/2022 w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2023 2023-02-03 13:01:35 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXII.1061.2022
2022 Uchwała nr LXI/1054/2022 w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu... 2023-02-03 12:08:05 Aktualizacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1054.2022
2022 Uchwała nr LXI/1055/2022 w sprawie: określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach "Programu wspierania edukacji... 2023-02-03 12:08:05 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1055.2022
2022 U&chwała nr LXI/1036/2022 w sprawie: stawki podatku od nieruchomości na rok 2023 2023-02-03 11:51:14 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1036.2022
2022 Uchwała nr LXI/1037/2022 w sprawie: stawki podatku od środków transportowych na rok 2023 2023-02-03 11:51:14 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1037.2022
2022 Uchwała nr LXI/1038/2022 w sprawie: wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2023 2023-02-03 11:51:14 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1038.2022
2022 Uchwała nr LXI/1054/2022 w sprawie: określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnionej przy obliczaniu zwrotu... 2023-02-03 11:51:14 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1054.2022
2022 Uchwała nr LXI/1035/2022 w sprawie: obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok... 2023-02-03 11:23:30 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1935.2022
2022 Uchwała nr LX/1024/2024 w sprawie: zaliczenia drogi ulicy Laurowej w Wysogotowie do kategorii dróg gminnych 2023-02-03 11:02:34 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LX.1024.2022
2022 Akty prawa miejscowego z LXI sesji Rady Gminy z dnia 22 listopada 2022r. 2023-02-03 11:02:34 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LXI.1034.2022
2022 Uchwała nr LX/1008/2022 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Sierosławiu: dla działek nr 81 i 82/2... 2023-02-03 10:46:56 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LX.1008.2022
2022 Uchwała nr LX/1007/2022 w sprawie: zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Tarnowie Podgórnym: dla działek... 2023-02-03 10:35:55 Publikacja Beata Kontusz-Iwańczuk Uchwała LX.1007.2022