Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Wymagane dokumenty Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Opłaty Konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641, SWIFT - INGBPLPW
Termin i sposób załatwienia sprawy Pisemne oświadczenie składa się do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Podstawa prawna Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Uwagi Na podstawie złożonego oświadczenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnosi na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ING Bank Śląski S.A. o/Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641 SWIFT - INGBPLPW opłatę za korzystanie z tych zezwoleń.

Opłata roczna za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:
1. Opłata podstawowa:
a) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
b) 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa);
c) 2.100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
2. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
a) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
b) 37.500,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
c) 77.000,00 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wskazanych w punkcie 2 wnoszą opłatę w podstawowej wysokości.

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych jeśli oświadczenie to nie zostanie złożone wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło w związku z niezłożeniem oświadczenia w ustawowym terminie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 12:26:59
Data utworzenia 2020-04-03
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak