Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.

Możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG - możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie.  
Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.  
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport).
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym ( w przypadku przeslania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
  2. Elektronicznie poprzez stronę CEIDG.
Wniosek o wpis (wznowienie)  do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.
  3. Telefonicznie
Wniosek o wpis do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.
Wymagane dokumenty Zgłoszenie wznowienia wykonywania działalności gospodarczej dokonuje się w formie pisemnej na podstawie wniosku CEIDG - o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Opłaty Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.
Termin i sposób załatwienia sprawy Organ Gminy przekształca wniosek o zmianę wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Tryb odwoławczy Centralna Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - informatyczny rejestr przedsiębiorców - osób fizycznych, prowadzony jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Organ Gminy potwierdza tożsamość składającego wniosek , wystawia pokwitowanie przyjęcia wniosku, przekształca go w formę dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG. Są to czynności materialno-techniczne, od których nie przysługuje odwołanie.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa  z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Przepisy wyprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności  gospodarczej;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Uwagi Dla osób fizycznych nie ma już warunku, że data wznowienia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wznowienie działalności.
CEIDG dopisuje do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień.
Jeżeli we wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej nie określono daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej , wpis w CEIDG informacji o tym wznowieniu następuje na wniosek przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest obowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej w każdym terminie.
W przypadku ustanowienia zarządcy sukcesyjnego wpisowi z urzędu  do CEIDG podlega informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po dniu ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl,
- w BIP Ministerstwa Gospodarki www.bip.mg.gov.pl,
Poprzez Elektroniczna Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) http://www.epuap.gov.pl.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:49:48
Data utworzenia 2020-03-31
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak