Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Działalność gospodarcza

Nazwa Wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.

Możesz wypełnić wniosek online na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG - możesz to zrobić anonimowo.
Po wypełnieniu wniosku nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, poda ci do podpisania i potwierdzi w systemie.  
Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie, gdzie na miejscu otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do dowolnego urzędu.  
Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.
Ważne! Przy składaniu wniosku w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (paszport).
Wniosek o wpis do CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.
Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym ( w przypadku przeslania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
  2. Elektronicznie, poprzez stronę CEIDG:
Wniosek o wpis (wykreślenie) do CEIDG najwygodniej jest złożyć przez internet. W tym celu kliknij przycisk Załatw online, który przeniesie cię na stronę internetową CEIDG. Zarejestruj się na stronie CEIDG, wypełnij formularz CEIDG-1 i podpisz go elektronicznie za pomocą bankowości internetowej, Profilem Zaufanym lub podpisem elektronicznym.
  3. Telefonicznie
Wniosek o wpis (wykreslenie) do CEIDG możesz wypełnić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i poprosi cię, abyś go podpisał.
Wymagane dokumenty Przedsiębiorca, który trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej lub, przekształcił swoją działalność w jednoosobową spółkę kapitałową lub, nie podjął działalności zobowiązany jest do złożenia wniosku CEIDG-1 o wykreślenie wpisu w dowolnym terminie od dnia zaprzestania wykonywania działalności. W dowolnym terminie można zgłosić również informację o niepodjęciu działalności (dane informacyjne).
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Organ Gminy przekształca wniosek o wykreślenie wpisu w formę dokumentu elektronicznego najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego po złożeniu wniosku.
Tryb odwoławczy Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - informatyczny rejestr przedsiębiorców osób fizycznych, prowadzony jest przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii. Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa  z dnia 06.03.2018 r. Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. Przepisy wyprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
- Ustawa z dnia 06.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej  i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Uwagi Aktualność wpisu przedsiębiorcy figurującego w CEIDG potwierdza się bezpośrednio na stronie CEIDG (główny identyfikator to NIP osobisty przedsiębiorcy) poprzez wydruk  (lub sam podgląd), który nie wymaga podpisu.

Formularz CEIDG-1 jest dostępny:
- na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl
- w BIP Ministerstwa Rozwoju www.bip.mg.gov.pl
- poprzez Elektroniczna Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) http://www.epuap.gov.pl
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-16 13:49:48
Data utworzenia 2020-03-31
Data udostępnienia 2020-04-16 13:49:48
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak