Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Obsługa Księgowa

Nazwa Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie zaległości
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Obsługi Księgowej
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Oświadczenie o stanie finansowym i majątkowym;
3. W przypadku pomocy de minimis dokumenty wymienione w Uchwale nr XIX/301/2019 oraz określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Uchwała nr XIX/301/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu  lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-01-29
Data udostępnienia 2020-01-29 15:00:40
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann