Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Ochrona Środowiska

Nazwa Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Kopia zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych wydane przez zakład prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów;
3. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług wzakresie działalności objętej wnioskiem;
4. Przedstawione proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności i poparte stosownymi umowami;
5. Umowa lub przedstawione prawa własności do terenu parkowania pojazdu świadczenia usług zapewniającego przestrzeganie obowiązujących przepisów;
6. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych;
7. Zaświadczenie o braku zaległości wpłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;
8. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania.
Opłaty 107 zł (opłata skarbowa za wydanie decyzji)
Termin i sposób załatwienia sprawy Rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji lub jego odmowa, następuje wterminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna Rozdział 4 art.7 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o odpadach,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. wsprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
Uwagi Przedsiębiorca ubiegający się o prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi spełniać następujące warunki polegające na:
1. Posiadaniu pojazdów asenizacyjnych służących do transportu nieczystości ciekłych wyposażonych w urządzenia pomiarowe
2. Oznakowaniu kabiny pojazdu z obydwu stron w sposób, czytelny: nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem właściciela, adresem firmy i numerem telefonu;
3. Czytelnym oznakowaniu obustronnym pojemności beczki asenizacyjnej;
4. Estetycznym wyglądzie przedmiotu świadczenia usług;
5. Szczelności urządzeń służących do transportu nieczystości ciekłych;
6. Prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji wykonywanej działalności oraz przestrzeganiu przepisów wynikających z art. 36 ze szczególnym uwzględnieniem art. 36 ust. 1 pkt. 7, 8, 9 ustawy oodpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Przed uzyskaniem decyzji zostanie sporządzona wizja lokalna przedmiotu świadczenia usług, z czego zostanie sporządzony protokół. Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-02-19
Data udostępnienia 2020-02-19 11:10:43
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann