Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia licencji na wykonywanie przewozu drogowego osób/zwzwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
3. Aktualny wypis z KRS lub CEIDG;
4. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
5. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
6. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
7. Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
8. Cennik;
9. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz ilości miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
Opłaty 20 zł - za każdy dokument wydany na środek transportu, którym ma być wykonywany publiczny transport zbiorowy. Opłata uiszczana jest przy skłądaniu wniosku o wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.
Termin i sposób załatwienia sprawy 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W szczególnych przypadkach, po przedstawieniu kompletnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni.
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenie lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, od którego służy stronie zażalenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkłądów jazdy.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-07 14:27:54
Data utworzenia 2020-02-28
Data udostępnienia 2020-02-28 11:01:11
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak