Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Załączniki:
- w przypadku zniszczenia poprzedniej licencji w stopniu powodującym jej nieczytelność - dotychczasowa licencja;
- w przypadku kradzieży - kserokopia dokumentu potwierdzająca ten fakt (np. zaświadczenie z Policji o zgłoszeniu kradzieży);
- potwierdzenie wniesienia opłaty;
- w przypadku działania przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa.
Opłaty Opłata za wydanie wtórnika licencji jest uzależniona odokresu, na który zostało udzielone uprawnienie przewozowe.
1. W przypadku utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy:
- od 2 do 15 lat - 20 zł;
- od 16 do 30 lat - 25 zł;
- od 31 do 50 lat - 30 zł.
2. W innych przypadkach utraty licencji:
- od 2 do 15 lat - 50 zł;
- od 16 do 30 lat - 50, 62 zł;
- od 31 do 50 lat - 75 zł.
Termin i sposób załatwienia sprawy 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W szczególnych przypadkach, po przedstawieniu kompletnych dokumentów w umówionym ze stroną terminie - do 30 dni.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.;
- Ustawa o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych elementów;
- Uchwała nr XXXVI/431/2012 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 września 2012 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób taksówkami oraz stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek naterenie gminy Tarnowo Podgórne.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-08 12:53:20
Data utworzenia 2020-02-28
Data udostępnienia 2020-02-28 09:10:27
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak