Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób
Opis Dotyczy
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Rynkowa 75c, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia, wszystkie zmiany danych o których mowa  w art. 22 ustawy o transporcie drogowym, nie później niż w 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza, złożony na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego, w razie zmiany:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków.

W przypadku zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
1. Wypełniony wniosek (na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
2. Załączniki do wniosku:
a) W przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy:
- kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- obowiązujący na linii rozkład jazdy z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczona linią komunikacyjną i przystankami z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy.
b) W przypadku zmiany siedziby i adresu przedsiębiorcy:
- kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji z nowym adresem przedsiębiorcy,
- obowiązujący na linii rozkład jazdy z nowym adresem przedsiębiorcy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami z nowym adresem przedsiębiorcy,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi z nowym adresem przedsiębiorcy,
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach z nowym adresem przedsiębiorcy,
- cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z nowym adresem przedsiębiorcy,
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy z nowym adresem przedsiębiorcy.
c) W przypadku zmiany przebiegu linii regularnej:
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy, osobę zarządzającą transportem, średnią prędkość techniczną ( w przypadku, gdy odległość między przystankami komunikacyjnymi jest większa niż 3 km), oznaczenie linii komunikacyjnej,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- ewentualnie inne dokumenty, które stanowiły załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia jeśli nastąpiła w nich zmiana na tą okoliczność (np. wykaz pojazdów, zobowiązanie),
- cennik opłat uwzględniający ceny biletów normalnych i ulgowych, jak również wykaz osób uprawnionych do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
d) W przypadku zwiększenia pojemności pojazdów:
- wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy,
- rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy - jeśli na dotychczas realizowanym rozkładzie jazdy stanowiącym załącznik do posiadającego przez przedsiębiorcę zezwolenia wskazana była pojemność pojazdów obsługujących linie, osobę zarządzającą transportem, średnia prędkość techniczną ( w przypadku, gdy odległość między przystankami komunikacyjnymi jest większa niż 3 km), oznaczenie linii komunikacyjnej,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi - jeśli dotychczasowe dokumenty zgromadzone w organie wydającym zezwolenie uległy zmianie,
- ewentualnie inne dokumenty jak do wniosku o wydanie zezwolenia - jeśli posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie zostało wydane lub dokonano w nim ostatniej zmiany co najmniej rok wstecz przed wystąpieniem o wnioskowaną zmianę.
e) W przypadku zwiększenia/zmniejszenia częstotliwości kursowania pojazdów lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków:
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, osobę zarządzającą transportem, średnią prędkość techniczną  ( w przypadku, gdy odległość między przystankami komunikacyjnymi jest większa niż 3 km), oznaczenie linii komunikacyjnej,
- ewentualnie inne dokumenty, które stanowiły załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia, jeśli nastąpiła w nich zmiana na tę okoliczność (np. wykaz pojazdów) lub jeśli posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie zostało wydane lub dokonano w nim ostatniej zmiany co najmniej rok wstecz przed wystąpieniem o wnioskowaną zmianę,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi - jeśli dotychczasowe dokumenty zgromadzone w organie wydającym zezwolenie uległy zmianie.

W przypadku zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
1. Wypełniony wniosek ( na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
2. Załączniki do wniosku:
a) W przypadku zmiany oznaczenia przedsiębiorcy:
- kserokopia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- obowiązujący na linii rozkład jazdy z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami z nowym oznaczeniem przedsiębiorcy,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.
b) W przypadku zmiany adresu i siedziby przedsiębiorcy:
- kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji z nowym adresem przedsiębiorcy,
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu z nowym adresem przedsiębiorcy,
- obowiązujący na linii rozkład jazdy z nowym adresem przedsiębiorcy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjna i przystankami z nowym adresem przedsiębiorcy,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami  lub zarządzającymi.
c) W przypadku zmiany przebiegu linii regularnej specjalnej:
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów z przystanków środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjna i przystankami,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast  i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- ewentualnie inne dokumenty, które stanowiły załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia jeśli nastąpiła w nich zmiana na tę okoliczność  (np. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu) lub jeśli posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie zostało wydane lub dokonano w nim ostatniej zmiany  co najmniej rok wstecz przed wystąpieniem o wnioskowaną zmianę.
d) W przypadku zwiększenia/zmniejszenia częstotliwości kursowania pojazdów lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków:
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podana w kilometrach i odległości między  przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów , zgodnie z rozkładem jazdy,
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi - jeśli dotychczasowe dokumenty zgromadzone w organie wydającym zezwolenie uległy zmianie,
- ewentualnie inne dokumenty, które stanowiły załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia, jeśli nastąpiła w nich zmiana na tę okoliczność (np. informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu) lub jeśli posiadane przez przedsiębiorcę zezwolenie została wydane lub dokonano w nim ostatniej zmiany co najmniej rok wstecz przed wystąpieniem o wnioskowaną zmianę.

Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub przez organ, który go wydał.
Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez stronę z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem.

Dowód opłaty administracyjne/skarbowej należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Opłaty Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
dla przewozu regularnego (w zależności od okresu ważności pozwolenia, dla obszaru gminy):
- do 1 roku - 10 zł;
- do 2 lat - 15 zł;
- do 3 lat - 20 zł;
- do 4 lat - 25 zł;
- do 5 lat - 30 zł.

1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia,  w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
5. Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
6. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
dla przewozu regularnego specjalnego (w zależności od okresu ważności pozwolenia, dla obszaru gminy):
- do 1 roku - 5 zł.
- do 2 lat - 7,50 zł.
- do 3 lat - 10 zł.
- do 4 lat - 12,50 zł.
- do 5 lat - 15 zł.

1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
3. Za wydanie wypisu z zezwolenia,  w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
4. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w pkt. 1-3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.
5. Za wydanie wypisu z zezwolenia, na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
6. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
7. Za wydanie wtórnika zezwolenia, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
8. Za przedłużenie ważności zezwolenia, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Termin i sposób załatwienia sprawy Sprawy nie wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się niezwłocznie. W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego  - nie później niż w ciągu miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej sprawa jest załatwiana nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Tarnowie Podgórnym.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładu jazdy;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej z dnia 6 sierpnia 2013 r.;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń;
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe;
- Ustawa o opłacie skarbowej;
- Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-04-08 08:03:10
Data utworzenia 2020-02-27
Data udostępnienia 2020-02-27 08:24:47
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak