Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Usługi Transportowe + TAXI

Nazwa Zgłoszenie / wykreślenie kierowcy TAXI
Opis Aktualizacja danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji
Miejsce Pełnomocnik Wójta do spraw nadzoru właścicielskiego
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Wykaz zgłaszanych / wykreślanych kierowców;
3. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
4. Kserokopie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych potwierdzających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy;
5. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, że nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy;
6. Kserokopie prawa jazdy.
Termin i sposób załatwienia sprawy 1. Do 30 dni (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
2. W przypadkach wymagających przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego zastosowanie mają przepisy o których mowa w art. 35 § 3 przywołanej ustawy.
Tryb odwoławczy Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi do WSA w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Zgodnie z art. 230 § 1 Ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w związku z § 2 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniach administracyjnych od skargi pobierana jest opłata za wpis stały w wysokości 200,00 zł.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2023-07-20 08:33:25
Data utworzenia 2023-07-20
Data udostępnienia 2023-07-20 08:33:25
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak