Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Podatki i Opłaty Lokalne

Nazwa Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Podatków Lokalnych
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, pokój 13, Tarnowo Podgórne.
Telefon do kontaktu 61 89 59 213
61 89 59 267
61 89 59 231
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek (Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku (odpowiednio za okres 6 miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku);
2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
3. W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, owiec, kóz i koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1815).
Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku;
4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
5. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłaty Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej 17,00 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
Termin i sposób załatwienia sparawy Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-31 08:46:39
Data utworzenia 2020-04-15
Data udostępnienia 2020-04-15 09:11:30
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak