Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Podatki i Opłaty Lokalne

Nazwa Ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego - przedsiębiorcy
Opis Odroczenie terminu płatności / rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowych/ umorzenie odsetek za zwłokę.
Miejsce Wydział Podatków Lokalnych
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 214
61 8959 268
61 8959 286
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności / rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowych / umorzenie odsetek za zwłokę.
2. Zaświadczenia lub oświadczenie o uzyskaniu bądź nieuzyskaniu pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
3. Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis w przypadku producentów rolnych formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
4. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów lub PIT-y).
5. Oświadczenie o stanie majątkowym (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
6. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłaty Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej 17,00 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
Termin i sposób załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna - Art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa;
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-04-10
Data udostępnienia 2020-04-10 09:55:04
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann