Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Podatki i Opłaty Lokalne

Nazwa Ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego
Opis Odroczenie terminu płatności / rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowych / umorzenie odsetek za zwłokę.
Miejsce Wydział Podatków Lokalnych
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem portalu ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 89 59 214
61 89 59 268
61 89 59 285
61 89 59 311
Wymagane dokumenty 1. Wniosek o odroczenie terminu płatności / rozłożenie na raty/ umorzenie zaległości podatkowych / umorzenie odsetek za zwłokę;
2. Oświadczenie o stanie majątkowym;
3. Inne dokumenty lub ich kserokopie, potwierdzające opisane we wniosku trudności i przypadki losowe;
4. W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii.
Opłaty Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej podlega opłacie skarbowej 17,00 zł.

Opłaty skarbowej można dokonać na konto Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115: ING Bank Śląski S.A. o/Poznań PL 32 1050 1520 1000 0024 3672 4641
Termin i sposób załatwienia sprawy Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Tryb odwoławczy Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
Podstawa prawna - Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-10-18 08:04:23
Data utworzenia 2020-04-10
Data udostępnienia 2020-04-10 08:22:36
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Małgorzata Weymann