Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem
Opis Dotyczy
Miejsce Filia Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w Przeźmierowie
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94 oraz 115, Tarnowo Podgórne;
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne - Filia w Przeźmierowie, ul. Orzechowa 1, Przeźmierowo.
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych - orygniały do wglądu). Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, wezwanie sądowe lub komornicze do podania okreśłonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym. Przy braku interesu prawnego należy wykazać interes faktyczny w otrzymaniu danych. Konieczne jest również wskazać informacje o osobie, które umożliwią wyszukanie jej w rejestrze dowodów osobistych, a także jakie dokumenty mają zostać udostępnione;
3. Dowód dokonania opłaty.
Opłaty - 31 zł - opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczace jdnego dokumentu lub dotyczące jednej osoby)zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym;
- 17 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa.
Podmioty, którym nieodpłatnie udostępniane są dane jednostkowe wymienione są w art. 72 ust. 2 pkt 1 ustawy z dn. 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
Termin i sposób załatwienia sprawy Udostępnienie danych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację z wyżej wymienionego rejestru / dokumentacji drogą korespondencyjną - w terminie do 30 dni od daty wpływu.
Tryb odwoławczy Odmowa udostępnienia danych z rejestru następuje w drodze decyzji amininitracyjnej.
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta.
Podstawa prawna - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępownania administracyjnego;
- Ustawa z dn. 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
- Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
- Rozporządzenie rady Ministrów z dn. 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji zwiazanej z dowodami osobistymi;
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
- Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-05-24 10:22:40
Data utworzenia 2020-04-02
Data udostępnienia 2020-04-02 08:30:14
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak