Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 218
61 8959 272
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz: Zgłoszenie pobytu stałego, Zgłoszenie pobytu czasowego (dokonanym przez właściciela lokalu/ budynku dysponującym tytułem prawnym do lokalu, np. najemcę. Potwierdzenia pobytu dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia);
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Zameldowanie dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika należy przedłożyć:
- pisemne pełnomocnictwo do zameldowania;
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące) - wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców lub opiekunów).
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
Zgodnie a art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Zgodnie a art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt czasowy wydaje się osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
Zgodnie a art. 1, ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-09-01 07:45:16
Data utworzenia 2020-03-30
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak