Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące (obywatele polscy i cudzoziemcy)
Opis Dotyczy
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Pisemnie:
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórne.
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 218
61 8959 272
Rezerwacja wizyty Zarezerwuj wizytę
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz: Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego, Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu pobytu czasowego;
2. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.
Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 ust. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika należy przedłożyć:
- pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania;
- dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (np. niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe dokonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców lub opiekunów).
Tryb odwoławczy Brak
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Uwagi Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się.
Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu.
Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek zainteresowanego.
Zgodnie z art. 1, ust. 1, pkt. 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-06-22 14:06:18
Data utworzenia 2020-03-30
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak