Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Jak załatwić sprawę?

Sprawy Obywatelskie

Nazwa Centralny Rejestr Wyborców
Opis Ujęcie w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania (obywatele polscy - część A, cudzoziemcy - część B).
W Centralnym Rejestrze Wyborców może być ujęty wyborca, jeżeli:
- mieszka na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, a nie jest zameldowany na pobyt stały,
- przebywa na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, ale aktualnie nie posiada adresu zameldowania,
- mieszka na stałe na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, ale pod innym adresem niż jest zameldowany na pobyt stały,
- jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.
Miejsce Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja Miejsce złożenia dokumentów:
1. Osobiście (po wcześniejszym umówieniu wizyty):
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 94, Tarnowo Podgórn
  2. Elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
Telefon do kontaktu 61 8959 218
  61 8959 252
Rezerwacja wizyty w celu złożenia wniosku Zarezerwuj wizytę
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek;
2. Załącznik.
W celu wykazania i potwierdzenia stałego miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tarnowo Podgórne należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Takimi dokumentami mogą być: Karta Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne, akt własności lub umowa najmu mieszkania, umowy na media (prąd, gaz, woda, telefon), w której są twoje dane, oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi stałe przebywanie w danym lokalu oraz dokumenty potwierdzające, że osoba podpisująca to oświadczenie jest właścicielem lub najemcą.
Opłaty Brak
Termin i sposób załatwienia sprawy Decyzja zostanie wydana w ciągu  5 dni od daty złożenia wniosku. Można odebrać ją osobiście lub zostanie wysłana pod adres zamieszkania wskazany we wniosku.
Tryb odwoławczy Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Podstawa prawna - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy;
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.
Uwagi Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przed wydaniem decyzji jest zobowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2024-01-03 08:02:58
Data utworzenia 2020-03-27
Data udostępnienia 2020-04-16 13:56:58
Osoba odpowiedzialna Tomasz Musielak
Udostępnił Tomasz Musielak